Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 6

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel getalle 1-140

INHOUD – Getal eindig, skryf 1-100, vul die ontbrekende nommers 1-100 in. Nommer in woorde 1-10. Byvoeging van nommers 1-10, onewe nommers 21-29

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-140
  2. Skryf nommers 1-100
  3. Spel en skryf nommers 1-10 in woorde
  4. Identifiseer en skryf onewe getalle 21-29
  5. Voeg getalle by

INSTRUKSIONELE MATERIALE – getallekaart, flitskaarte, tellers

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, demonstrasie, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan nommers 1-120 tel

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I & II: Tel getalle, skryf en vul ontbrekende getalle in

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les, stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge gee aandag

II

Tel en herkenning

Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-140 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf van getalle

Sy tel en skryf die getaleindes op die bord. Sy tel herhaaldelik en gebruik flitskaarte

Leerlinge tel en identifiseer getalle

IV

Vul die ontbrekende nommers in

Sy skryf nommer 1-100 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek

1__ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ 13 __ 15 __ 17 __ 19 __ 21 __ tot 100

Leerlinge neem deel

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-100

Vul die ontbrekende nommers in

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III & IV: Nommer in woorde. Onewe getalle

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Deur die getallekaart te gebruik, hersien sy die vorige les en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge reageer

II

Skryf in woorde

Sy hersien spelling van 1-5 en stel dan 6-10 in

Ses = 6

sewe 7

Agt = 8

Nege = 9

Tien = 10

Sy spel die getalle afsonderlik

Leerlinge spel saam met haar

III

Onewe getalle

Sy hersien die vorige onewe getalle wat geleer is en stel dan die nuwes 21, 23, 25, 27, 29 voor

Sy gebruik ook flitskaart vir maklike identifikasie

Leerlinge identifiseer die nommers

Evaluering

Skryf 6-10 in woorde

Omkring die onewe getalle

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Byvoeging

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp bekend

Leerlinge gee aandag

II

Byvoeging

Sy verduidelik optelling deur verskillende konsepte te gebruik

5+ 5 = 10

6 + 4 = 10

Sy vra die leerlinge om die optelprobleme op die bord op te los

Leerlinge neem deel

Evaluering

Voeg hierdie getalle by

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig