Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

VAK: Geletterdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 6

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 4 jaar

DUUR – 4 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Letterklank a, ch, t

INHOUD – Identifisering, skryf, assosiasie met en beeld voorwerpe uit, woorde en spelling, diktee

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Identifiseer en skryf letters a, ch, t
  2. Assosieer hulle met voorwerpe
  3. Vorm woorde en lees dit

INSTRUKSIONELE MATERIALE – prente, grafiek, flitskaarte

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

TOETREDINGSGEDRAG – Die leerlinge het klank f, i, p, s aangeleer

STEL INDUKSIE – Sy gebruik alfabetrympie om hul belangstelling te lok

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I en II: Identifisering en skryf van letters a, hfst, t

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge reageer

II

Identifikasie van klanke

Met behulp van flitskaarte bied sy die klanke aan: a, ch, t

Leerlinge identifiseer hulle

III

Skryf

Sy skryf die briewe op die bord en gee hulle opdrag oor hoe om dit te skryf

Aa Cc Hh Tt

Leerlinge neem waar

Evaluering

Skryf hierdie briewe

'n c h t

__ __ __ __

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III en IV: Assosieer die klanke met prente

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge reageer

II

Assosiasie met foto's

Sy assosieer dan die klanke met prente en woorde


Sy lei hulle om die woorde met die letters herhaaldelik te lees.

Leerlinge neem deel

Evaluering

Spel hierdie woorde

Boomhoed appel kar

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig