Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

VAK: Geletterdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 5

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 4 jaar

DUUR – 4 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Letterklank f, i, p, s

INHOUD – Identifisering, skryf, assosiasie met en beeld voorwerpe uit, woorde en spelling, diktee

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Identifiseer en skryf letters f, i, p, s
  2. Assosieer letters met voorwerpe
  3. Vorm woorde en lees dit

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, alfabetkaart, prente

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

TOETREDINGSGEDRAG – Die leerlinge het klank a, c, h, t aangeleer

STEL INDUKSIE – Sy gebruik alfabetrympie om hul belangstelling te lok

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I en II: Identifisering en skryf van letters f, i, p, s

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge neem deel

II

Identifikasie van f, i, p, s

Met behulp van flitskaarte bied sy die klanke aan: f, i, p, s

Leerlinge identifiseer die klank

III

Skryf

Sy gee hulle opdrag oor hoe om die letters op die bord te skryf

Vf Ii Bp Ss

Leerlinge skryf die briewe

Evaluering

Sy vra die leerlinge om die briewe te skryf

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III en IV: Assosieer die klanke met prente

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge neem deel

II

Assosiasie met foto's


Sy assosieer dan die klanke met prente en woorde

Sy lei hulle om woorde herhaaldelik te lees

Leerlinge assosieer die klanke aan voorwerpe

Evaluering

Spel hierdie woorde

Fan son pot Ink

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig