Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 4

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel getalle 1-130

INHOUD – Skryf 1-80. Vul die ontbrekende nommers 1-80 in. Getalspelling 1-5. Inleiding tot verslawing van nommers 1-5 (horisontaal en vertikaal) kleur boks 1 en 2

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-130
  2. Skryf nommers 1-78
  3. Vul die ontbrekende nommers 1-80 in
  4. Spel en skryf nommers 1-5 in woorde
  5. Voeg getalle by

INSTRUKSIONELE MATERIALE – getallekaart, tellers, flitskaarte

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan 1-120 tel

STEL INDUKSIE – Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I & II: Tel nommers 1-130, nommereindes en skryf 1-80

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser stel die nuwe les bekend

Leerlinge gee aandag

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel die onderwyser nommers 1-130 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Getal eindig

Met behulp van flitskaarte tel sy die getal wat eindig herhaaldelik en skryf dit ook op die bord

Leerlinge herhaal na haar

IV

Skryf

Sy skryf die nommer op die bord en gebruik ook flitskaarte vir maklike identifikasie

Leerlinge tel en skryf die getalle

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-80. Vul die ontbrekende nommereinde in

29 ____ 39 __

19 ___ 59 ___

49 ___ 109 ___

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III & IV: Vul ontbrekende nommers in en nommerspelling 1-5

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les

Leerlinge neem deel

II

Skryf van getalle

Sy skryf nommers 1-80 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek

Leerlinge neem waar

III

Vul die ontbrekende nommers in

Sy tel en vul die ontbrekende getalle in

Leerlinge neem deel

IV

Getalspelling

Sy verduidelik dat ons die getalle kan spel. Sy wys die nommer op die flitskaarte

Een = 1

Twee = 2

Drie = 3

Vier = 4

Vyf = 5

Sy skryf die syfers op die bord en spel herhaaldelik

Leerlinge spel die nommer

Evaluering

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

 

PERIODE V: Inleiding tot optelling 1-5

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Sy hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge reageer

II

Byvoeging

Sy verduidelik dat optelling beteken om saam te voeg of bymekaar te tel. Sy wys vir hulle die teken (+)

Leerlinge reageer agterna en identifiseer die simbool

III

Byvoeging van getalle

Sy beklemtoon meer deur voorwerpe by te voeg.

Leerlinge neem deel

Evaluering

Voeg hierdie getalle by

2 + 1 =

4 + 0 =

3 + 2 =

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig