Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 3

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-120

INHOUD – Skryf 1-70. Vul die ontbrekende nommers 1-70 in. Skryf 1-5 in woorde kleur boks 1 en 2. Onewe getalle 1-9

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en herken getalle 1-110
  2. Skryf nommers 1-70 neer
  3. Vul die ontbrekende nommers 1-70 in
  4. Spel en skryf 1-5 in woorde
  5. Identifiseer onewe getalle

INSTRUKSIONELE MATERIALE – nommerkaart, flitskaarte, tellers, voorwerpe van verskillende kleure

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Klasdeelname, verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan 1-110 tel

STEL INDUKSIE – Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I & II: Tel 1-110 en skryf 1-70

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel die onderwyser nommers 1-110 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Skryf

Sy skryf die nommer op die bord en moedig die leerlinge aan om na haar te tel. Sy gebruik ook flitskaarte vir maklike identifikasie

Leerlinge reageer

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-70

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III & IV: Skryf 1-5 in woorde, vul die ontbrekende nommers 1-70 in

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge neem deel

II

Getalspelling

Sy verduidelik dat ons getalle in woorde kan spel. Deur die flitskaarte te gebruik, spel sy so: een =1, twee =2, drie =3, vier = 4, vyf = 5

Leerlinge neem waar en neem deel

III

Skryf

Sy skryf die nommer op die bord en spel herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

IV

Vul die ontbrekende nommers in

Sy skryf nommers 1-70 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek.

1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ 13 __ 15 __ 17 __ 19 __ tot 70.

Sy tel en vul die ontbrekende getalle in

Leerlinge neem deel

Evaluering

Skryf 1-5 in woorde

Vul die ontbrekende nommers in

1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ 13 __ 15 __ 17 __ 19 __ 21 __ 23 __ 25...70.

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE V: Onewe getalle 1-9

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in

Leerlinge neem deel

II

Onewe getalle

Sy verduidelik die onewe getalle is getalle wat 2 nie gelyk kan verdeel nie

Leerlinge herhaal na haar

III

Identifikasie

Met behulp van flitskaarte wys sy die nommers en skryf dit ook op die bord. 1 3 5 7 9

Leerlinge identifiseer die nommers

Evaluering

Omkring die onewe getalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig