Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

Week: 2

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 5 jaar

DUUR – 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP: Tel getalle 1-110

INHOUD: Getaleindes, herkenning en skryf van getalle 1-60. Vul ontbrekende nommers in. Sensoriese kleurboks II

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel nommers 1-110
  2. Herken en skryf getalle 1-60
  3. Vul die ontbrekende nommers in
  4. Identifiseer kleure in blokkie II

INSTRUKSIONELE MATERIALE – getallekaart, flitskaarte, tellers, kleurkaart

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan 1-100 tel

STEL INDUKSIE – Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

TYDPERK I & II: Mondelinge tel, getal eindig en skryf 1-60

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Leerlinge neem deel

II

Tel

Deur die getallekaart te gebruik, tel die onderwyser nommers 1-110 herhaaldelik.

Leerlinge herhaal na haar

III

Getal eindes

Sy skryf die nommereindes op die bord uit.

Leerlinge tel die getalle

IV

Skryf 1-60

Sy tel en skryf nommer op die bord

Leerlinge neem deel

Evaluering

Tel en skryf 1-60

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

 

PERIODE III, IV en V: Vul die ontbrekende nommers en kleurboks II in

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Leerlinge neem deel

II

Vul die ontbrekende nommers in

Sy skryf nommers 1-60 op die bord met 'n nommer wat ontbreek.

1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ 13 __ 15 __ 17__ 19 __ 21 __ 23 __ 25 __ 27 __ __ 30 __ __ 33 __ 35 __ 37 __ 39 4__ 41 4__ 4__ 41 __ 53 __ 55 __ 57 __ 59 __

Sy tel en vul die ontbrekende getalle in

Leerlinge tel saam met die onderwyser

III

Kleurboks II

Sy stel die kleurboks II bekend. Sy roep die name van die kleure uit en vergelyk ook die kleure met ander voorwerpe in die klas

Leerlinge neem waar en noem die name van die kleure

Evaluering

Vul die ontbrekende nommers in

1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ 13 __ 15 __ 17 __ 19 __ tot 60.

Identifiseer hierdie kleure


Afsluiting

 

Sy korrigeer hulle waar nodig en loof hulle

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les saam met die leerlinge en stel die nuwe een bekend

Leerlinge neem deel

II

Verduideliking

Sy verduidelik vorms deur verskillende voorwerpe te gebruik

Leerlinge gee aandag

III

Vier basiese vorms

Sy teken die vier basiese vorms op die bord en gebruik ook uitknipsels vir maklike identifikasie.

Leerlinge identifiseer die vorms

Evaluering

Sy vra die leerlinge om die vorms te identifiseer

Afsluiting

 

Sy korrigeer hulle waar nodig en loof hulle