Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: Gesyferdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

WEEK: 1

KLAS: Kleuterskool 2

OUDERDOM: 5 jaar

DUUR: 5 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP: Mondelinge telling/identifikasie van nommers 1-100

INHOUD: Tel, herken, skryf, vul die ontbrekende getalle en vorms in

INSTRUKSIONELE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Tel en identifiseer nommers 1-100
  2. Skryf nommers 1-50
  3. Vul die ontbrekende nommers in
  4. Identifiseer die vier basiese vorms

INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, getallekaart, vorms

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Tel, vraag, klasdeelname

INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle tel

STEL INDUKSIE – Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I & II – Tel getalle 1-100, skryf 1-50

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Sy stel die les op die bord bekend

Leerlinge gee aandag

II

Tel/identifikasie

Deur die getallekaart te gebruik, tel die onderwyser nommers 1-100 herhaaldelik. Sy skryf die getalle op die bord en tel. Sy gebruik ook flitskaarte vir maklike identifikasie.

Leerlinge herhaal na haar en identifiseer ook die nommers

III

Getal eindes

Sy skryf die nommereindes op die bord uit en dril die leerlinge daarop.

Leerlinge tel en identifiseer die getalle

Evaluering

Tel en skryf getalle 1-50

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PERIODE III & IV: Vul die ontbrekende nommers in

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Leerlinge neem deel

II

Vul die ontbrekende nommers in

Sy skryf nommers 1-50 op die bord met 'n nommer wat ontbreek.

1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __ 11 __ __ 14 __ 16 __ 18 __ 20 __ 22 __ 24 __ 26 __ 28 __ __ 31 __ 33 __ 35 __ 37 __ 39 4__ 5__ 4__ 5__ 4__ 5__

Leerlinge neem waar en neem deel

Evaluering

Sy vra die leerlinge om die ontbrekende getalle van 1-50 in te vul

Afsluiting

 

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig

PEROD V: Vier basiese vorms

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les saam met die leerlinge en stel die nuwe een bekend

Leerlinge neem deel

II

Verduideliking

Sy verduidelik vorms deur verskillende voorwerpe te gebruik

Leerlinge gee aandag

III

Vier basiese vorms

Sy teken die vier basiese vorms op die bord en gebruik ook uitknipsels vir maklike identifikasie.

Leerlinge identifiseer die vorms

Evaluering

Sy vra die leerlinge om die vorms te identifiseer

Afsluiting

 

Sy korrigeer hulle waar nodig en loof hulle