Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

VAK: Geletterdheid

KWARTAAL: 1ste Kwartaal

WEEK: 1

KLAS – Kwekery 2

OUDERDOM – 4 jaar

DUUR – 4 periodes van 35 minute elk

ONDERWERP - Hoofletters en klein letters Aa-Zz

INHOUD – Identifisering, lees, vul leemtes in

INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –

  1. Identifiseer en lees hoofletters en kleinletters
  2. Skryf die letters
  3. Vul die ontbrekende letters in
  4. Assosieer letters met voorwerpe

Onderrigmateriaal – flitskaarte, prente, alfabetkaart

Onderrigtegnieke – Verduideliking, herhaling, klasdeelname

Inskrywingsgedrag – Die leerlinge kan letters identifiseer

Stel Induksie – Sy gebruik alfabetrympie om hul belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE PROSEDURE

PERIODE I – Herkenning en lees van hoofletters en kleinletters

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Sy lei die les in en skryf die onderwerp op die bord

Leerlinge gee aandag

II

Lees en identifikasie

Deur die alfabetkaart te gebruik, lees en identifiseer die onderwyser die letters afsonderlik. Sy gebruik ook flitskaarte vir maklike identifikasie.

Leerlinge en identifiseer

III

Skryf

Sy skryf die letters op die bord uit. Sy beklemtoon die verskil tussen hoofletters en kleinletters

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Leerlinge neem waar en neem deel

Evaluering

Lees en identifiseer hoofletters en kleinletters Aa-Zz

Afsluiting

Sy korrigeer hulle waar nodig en loof hulle

PERIODE II en III: Skryf en invul van die ontbrekende letters

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Sy lei die les in en skryf die onderwerp op die bord

Leerlinge neem deel

II

Skryf en leemtes vul

Sy skryf die letters op die bord uit met 'n paar letters wat ontbreek.

Aa __ Cc __Ee __ Gg __ Ii __ Kk __ Mm __ Oo __ Qq __ __ Tt __ Vv __ Xx __ Zz.

Sy lees en vul die ontbrekende letters in

Leerlinge neem deel

Evaluering

Vul die ontbrekende letters in

Dd __ Ff __Hh __ Jj __ __ Mm __ Oo __ __ Rr __ Tt

Afsluiting

Sy korrigeer hulle waar nodig en loof hulle

PERIODE IV – Vereeniging van letters met voorwerpe

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLINGE SE AKTIWITEIT

ek

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Leerlinge neem deel

II

Skryf en leemtes vul

Sy skryf die briewe uit en assosieer met voorwerpe

Leerlinge neem deel

Evaluering

Pas letters by die regte voorwerpe

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig