Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week : 4

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 170

Inhoud: Identifikasie, skryf en getal eindes 9 – 140, skryf 1-10 in woorde, Inleiding tot breuk ½ en heel, eenvoudige optelling

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel nommer 1- 170 en nommereindes 9 - 140
  2. Skryf Getal in woorde 1-10
  3. Identifiseer breuke ½ en heel

Onderrigmateriaal: Tellers, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Verduideliking, demonstrasie, herhaling, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die onderwyser prikkel hulle met getallerympies

Instruksionele prosedure

Periode I-II: Tel van getalle 1-170 getal eindes 9 – 140

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Met behulp van 'n grafiek tel die onderwyser nommers 1-170 herhaaldelik

Die leerlinge reageer agterna

2

Sy skryf die getalle op die bord uit en tel

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy leer getalle-eindes 9 – 140

9 – 10 49 – 50

19 - 20 59 - 60

29 – 30 69 – 70

39 – 40 79 – 80

89 – 90 99 – 100

109-110 119-120

129-130 139-140

Leerlinge identifiseer nommer wat eindig 9 – 140

 

Evaluering :

  1. Tel nommer 1 – 170
  2. Skryf nommereindes 9 – 140

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en merk hul boek

Periode III: Skryfnommer in woorde 1-10

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Die leerlinge gee aandag

2

Sy skryf die nommers 1-10 en hul spellings op die bord uit en dra dit afsonderlik voor

1- Een

2- Twee

3- Drie

4- Vier

5- Vyf

6- Ses

7- Sewe

8- Agt

9- Nege

10- Tien

Die leerlinge leer getalspelling 1-10

Evaluering :

  1. Tel en skryf getal in woorde 1-10

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en merk hul boek

Periode IV-V: Inleiding tot breuk ½ en heel, eenvoudige optelling

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Die leerlinge gee aandag

2

Sy teken die breuke ½ en heel


Die leerlinge identifiseer breuke ½ en 1 heel

3

Die onderwyser stel die plusteken (+) bekend en vertel die leerlinge dat dit gebruik word om bymekaar te tel.

Dan doen sy 'n paar prentvoorbeelde van eenvoudige optelling

Die leerlinge betaal bybetaling

Evaluering :

  1. Identifiseer die breuke ½ onder die volgende

  1. Identifiseer die breuk 1 geheel onder die volgende

  1. Voeg saam

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en merk hul boek