Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week : 1

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge telling/identifikasie van 0 – 150

Inhoud: Identifikasie, skryf en getal eindes 9 – 110, tel en sorteer in stel 1 – 15

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel nommer 1- 150 en nommer-eindes 9 - 110
  2. Tel in getalle in stelle

Onderrigmateriaal: Tellers, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Verduideliking, demonstrasie, herhaling, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die onderwyser prikkel hulle met getallerympies

Instruksionele prosedure

Periode IV: Tel van getalle 1-150 getal eindes 9 – 110, tel in stel 1-15

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Met behulp van 'n grafiek tel die onderwyser getalle 1-140- herhaaldelik

Die leerlinge reageer agterna

2

Sy skryf die getalle op die bord uit en tel

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy leer getalle-eindes 9 – 110

9 – 10 49 – 50

19 - 20 59 - 60

29 – 30 69 – 70

39 – 40 79 – 80

89 – 90 99 – 100

109-110

Leerlinge identifiseer nommer wat eindig 9 – 90

4

Leerlinge identifiseer nommers in stel

Evaluering :

  1. Tel nommer 1 – 150
  2. Skryf nommereindes 9 – 110
  3. Tel in stelle

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en merk hul boek