Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 8

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters Aa-Zz en identifikasie van letters Mm-Ww

Inhoud: Skryf en assosieer Mm-Ww met voorwerpe

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees en identifiseer alfabetletter Mm-Ww
  2. Skryf en assosieer Mm-Ww met voorwerpe

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I: Lees/ Identifikasie van alfabetletters Aa-Ww

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart en lees alfabetletters Aa-Zz

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf Aa-Ww op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vraag

(1) Lees en identifiseer alfabetletters Aa-Ww

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode II EN III: Assosieer Mm-Ww met voorwerpe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die lees van alfabetletters Aa-Ww

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord en assosieer dit met voorwerpe Mm-Ww

Evaluering : Die onderwyser evalueer hulle deur hierdie vrae te vra

(1) Kleur en pas voorwerpe met die korrekte letter in

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en maak reg waar nodig

 

Periode IV EN V: Skryf Aa-Ww

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser skryf Aa-Ww op die bord terwyl sy die stappe sê om dit te skryf

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Die leerlinge gee aandag en leer

 

Evaluering : Die onderwyser vra die leerlinge om hoofletters Aa –Ww te skryf

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle positief