Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 7

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters Aa-Zz en identifikasie van letters uw

Inhoud: Lees, skryf en identifikasie van uw

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter Aa-Zz
  2. Identifiseer letters uw
  3. Skryf letters uw

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I: Lees van letters Aa-Zz en Identifikasie van alfabetletters uw

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart om Aa-Zz te lees

Die leerlinge lees

2

Sy skryf jou op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

3

Die onderwyser skryf letters u v w op die bord en identifiseer elkeen van hulle

Die leerlinge gee aandag

 

Evaluering: Die onderwyser laat die leerlinge toe om Aa-Zz kollektief en individueel te lees. Die skryf letters lukraak op die bord en vra die leerlinge om hulle te identifiseer

Gevolgtrekking: Die onderwyser loof hulle positief.

Periode II en III: Assosieer letters uw met voorwerpe

Trappe

Onderwysers aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die lees van alfabetletters Aa-Zz

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy teken voorwerpe aan boord en assosieer dit met letter uw

Evaluering :

Die onderwyser vra die leerlinge om hierdie letters by die regte voorwerpe te pas

Afsluiting

Sy merk hulle boeke en prys hulle

Periode IV en V: Skryf van letters uw

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser skryf jou op die bord terwyl sy die stappe sê om dit te skryf

jy v w

 

__________ _________ __________

__________ _________ __________

__________ _________ __________

Die leerlinge skryf

2

Sy roep die leerlinge na die bord om te oefen om hierdie briewe op die bord en op die lug te skryf.

Die leerlinge skryf

Evaluering : Die onderwyser vra die leerlinge om briewe te skryf

jy v w

 

__________ ____________ ___________

 

__________ ____________ ___________

 

__________ ____________ ___________

 

__________ ____________ ___________

 

Gevolgtrekking : Sy merk hul boeke na en prys hulle positief.