Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week : 6

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 120

Inhoud: Identifikasie, skrif en getal eindes 9 – 90, min of meer, volume, tel in stel 1 – 15, lengte, dae van die week

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

 1. Tel nommer 1-120 en getal-eindes 9 - 90
 2. Tel in getalle in stelle
 3. Identifiseer min of meer volume
 4. Identifiseer lengte

Onderrigmateriaal: Tellers, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Verduideliking, demonstrasie, herhaling, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die onderwyser prikkel hulle met getallerympies

Instruksionele prosedure

Periode I, II en III: Tel van getalle, 120 eindgetalle 9 – 90, tel in stel 1-15

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Met behulp van 'n grafiek tel die onderwyser getalle 1-120- herhaaldelik

Die leerlinge reageer agterna

2

Sy skryf die getalle op die bord uit en tel

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy leer getalle-eindes 9 – 90

9 – 10 49 – 50

19 - 20 59 - 60

29 – 30 69 – 70

39 – 40 79 – 80

89 – 90

Leerlinge identifiseer nommer wat eindig 9 – 90

4

Sy tel in stel tot 15 soos volg:

Leerlinge identifiseer nommers in stel

Evaluering :

 1. Tel nommer 1 – 110
 2. Skryf nommereindes 9 – 80
 3. Tel in stelle

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en merk hul boek

Periode IV: lang of kort-lengte, min of meer

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Die leerlinge gee aandag

2

Sy sê vir hulle dat lengte is hoe lank of kort iets is

Voorbeeld :

Leerlinge identifiseer lang en kort voorwerp

3

Die leerlinge identifiseer meer en minder voorwerpe (Volume). Sy sê vir hulle dat dit die hoeveelheid van 'n voorwerp is

Bv: Koppie, bord, emmer, ens

Houer: Sy gee voorbeeld

Leerlinge identifiseer volume

Evaluering : Leerlinge doen meer werk in lengte en volume uit hul handboeke.

Gevolgtrekking : Sy merk en maak hul boeke reg

Periode V: Dae van die week

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les.

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser gebruik die lied van die dae van die week om die onderwerp in te lei

Die leerlinge sing saam

3

Die onderwyser verduidelik dat ons 7 dae in 'n week het en wat ons elke dag doen

Sondag (1 ste dag) - ons gaan kerk toe

Maandag (2 de dag) – ons gaan skool toe

Dinsdag (3 de dag) – ons gaan skool toe

Woensdag (4 de dag) – ons gaan skool toe

Donderdag (5 de dag) – ons gaan skool toe

Vrydag (6 de dag) – ons gaan skool toe

Saterdag (7 de dag) was ons ons klere

Die leerlinge luister aandagtig

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

 1. Hoeveel dae is in 1 week ________ (7 dae/ 5 dae)
 2. Die eerste dag van die week is ____________ (Maandag/ Sondag)
 3. Watter dag gaan ons kerk toe ____________ (Sondag/Saterdag)
 4. Ons gaan skool toe vir ________ dae in 'n week (7/5)

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle