Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week : 5

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 110

Inhoud: Identifikasie, skrif en getal eindes 9 – 80, min of meer, volume, tel op stel 1 – 15, hoogte

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel nommer 1-110 en getal eindes 9 - 80
  2. Tel in getalle in stelle
  3. Identifiseer min of meer volume
  4. Identifiseer hoogte

Onderrigmateriaal: Tellers, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Verduideliking, demonstrasie, herhaling, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die onderwyser prikkel hulle met getallerympies

Instruksionele prosedure

Periode I, II en III: Tel van getalle, 110 eindgetalle 9 – 80, tel in stel 1-15

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Met behulp van 'n grafiek tel die onderwyser nommers 1-11- herhaaldelik

Die leerlinge reageer agterna

2

Sy skryf die getalle op die bord uit en tel

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy leer getalle-eindes 9 – 80

9 – 10 49 – 50

19 - 20 59 - 60

29 – 30 69 – 70

39 – 40 79 – 80

Leerlinge identifiseer nommer wat eindig 9 – 80

4

Sy tel in stel tot 15 soos volg:

Leerlinge identifiseer nommers in stel

Evaluering :

  1. Tel nommer 1 – 110
  2. Skryf nommereindes 9 – 80
  3. Tel in stelle

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en merk hul boek

Periode IV en V: Min of meer volume, Hoogte

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe een bekend

Die leerlinge gee aandag

2

Sy vertel hulle dat hoogte is hoe lank of kort iets groei

Voorbeeld :

Leerlinge identifiseer lang en kort voorwerp

3

Die leerlingidentiteit maak meer en minder voorwerpe (Volume). Sy sê vir hulle dat dit die hoeveelheid van 'n voorwerp is

Bv: Koppie, bord, emmer, ens

Houer: Sy gee voorbeeld

Leerlinge identifiseer volume

Evaluering : Leerlinge doen meer werk in hoogte en volume.

Gevolgtrekking : Sy merk en maak hul boeke reg