Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 5

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters Aa-Zz en identifikasie van letters mp

Inhoud: Lees, skryf en identifisering van mp

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter Aa-Zz
  2. Identifiseer letters mp
  3. Skryf briewe mp

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I: Lees letters Aa-Zz, Identifikasie van klein letters mp

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart en lees letters Aa-Zz

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf mp op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering: Die onderwyser vra die leerlinge om alfabetletters te lees mp

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief

 

Periode II en III: Assosieer letters mp met voorwerpe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien lees van alfabetletters v.m

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord en assosieer dit met letters mp

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vraag:

Pas letters by die korrekte voorwerpe.

Gevolgtrekking: Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief

Periode IV en V: Skryf van briewe mp

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en skryf mp op die bord terwyl sy die stappe sê om dit te skryf

m n o p

Die leerlinge neem waar

2

Sy leer die leerlinge hoe om alfabetletters met korrekte lettervorming op die bord te skryf

Die leerlinge luister

Evaluering : Die onderwyser vra hierdie vraag

(1) Skryf alfabetletters mp

m n o p

____________ ____________ ____________ ___________

____________ ____________ ____________ ___________

____________ ____________ ____________ ___________

____________ ____________ ____________ ___________

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle positief