Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 4

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 110

Inhoud: Skryf 0 –70, tel en sorteer 1 – 20, tel in stel 1- 10, getal eindigend 9 70, min of meer voorwerpe.

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel getal 1-20 en getal eindes 9 – 70
  2. Tel in stel nommers 1 – 20
  3. Skryf 0- 70 en identifiseer nommereindes 9-70
  4. Identifiseer meer of minder voorwerpe

Onderrigmateriaal: Getallekaart, flitskaart en tellings

Onderrigtegnieke: Verduideliking, demonstrasie, herhaling en vrae

Inskrywingsgedrag:   Die onderwyser wek die leerlinge se belangstelling en vra hulle om getalle 1-100 te tel

Stelinduksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I: Mondelinge telling/ Identifikasie van 1-110

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart om 1 - 110 herhaaldelik te tel

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf die getalle op die bord en tel afsonderlik

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy leer getaluitgange 9 – 70 as dus 9 – 10, 19 – 20, 29 – 30, 39 – 40,

49 – 50 59 – 60 69 – 70

Evaluering: Die onderwyser evalueer deur hierdie vrae te vra

  1. Tel nommer 1-110
  2. Tel die getal eindes 9-70

Gevolgtrekking: Die onderwyser korrigeer en prys hulle.

Periode II en III : Tel en sorteer nommers 1-20. Identifikasie van min of meer.

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les op die bord.

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser tel en sorteer voorwerpe volgens kleur

Die leerlinge tel en sorteer daarvolgens

3

Die onderwyser gebruik twee houers om die leerlinge min of meer hoeveelheid te leer.

Evaluering : Die onderwyser evalueer so

  1. Identifiseer deur (√) die een wat meer bevat of (x) die een wat minder bevat, te merk

  1. Tel en sorteer hierdie balle volgens kleur

(1) Hoeveel balle is rooi?

(2) Hoeveel balle is geel?

(3) Hoeveel balle is blou?

Gevolgtrekking : Die onderwyser prys en korrigeer waar nodig