Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 3

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk.

Onderwerp: Mondelinge telling van 0-100

Inhoud; Skryf 0-60, tel en sorteer 1-15 tel in stelle 1-10, Getalle eindig 9-100, volume ( min of meer

Spesifieke doelwit; Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om;

  1. Tel getalle 1-100 en skryf 1-60
  2. Tel in stelle
  3. Identifiseer min of meer in volume.

Onderrigmateriaal : tellers, nommer, grafiek en flitskaart

Onderrigtegnieke: Verduideliking, demonstrasie, herhaling en vrae

Intreegedrag : Die leerlinge kan nommers 1-80 tel

Onderrigprosedures:

Periode I&II: Mondelinge tel 1- 100, getal eindig 9-100

Stap

Onderwysers aktiwiteite

Leerlingaktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart aangesien sy herhaaldelik 1-100 tel. Sy gebruik tellers om ook te tel.

Die Kinders tel

2

Sy tel getalle-eindes as dus 9-10, 19-20, 29-30, 39-40, 49-50, 59-60, 69-70, 79-80, 89-90, 99-100.

Die kinders tel

3

Die onderwyser laat toe dat die leerlinge 1-100 kollektief en individueel tel.

Die leerlinge tel.

Evaluering

Die onderwyser vra die volgende vrae

1. Tel getalle 1-100.

2. Vul die ontbrekende eindnommers in.

 

Gevolgtrekking: Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief.

Periode III en IV; Tel in stelle, volume (min of meer)

Trappe

Onderwysers aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser gebruik 2, houers van verskillende groottes om min of meer hoeveelhede aan te leer. Sy gooi sand of water in daardie houers en vra hulle om die min of meer in hoeveelheid te identifiseer

Die leerlinge identifiseer

3

Sy teken voorwerpe op die bord en vra die kinders wat minder of meer is

Die leerlinge identifiseer

4

Sy teken 'n paar voorwerpe in stelle op die

bord en skryf die getalwaarde neer

Die leerlinge luister

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae aan die leerlinge:

  1. Omkring hoe meer

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

PERIODES V: Tel en sorteer 1 – 15

Trappe

Onderwysers Aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge luister

2

Deur verskillende telbare voorwerpe te gebruik, tel sy en skryf die getalwaarde neer

Die leerlinge luister

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief