Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 2

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters Aa-Zz en identifikasie van letters Ee-Hh

Inhoud: Lees, skryf en identifikasie van Ee-Hh

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter Aa-Zz
  2. Identifiseer letters Ee-Hh
  3. Skryf letters Ee-Hh

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I – Lees van alfabet Aa-Zz

Trappe

Prosedure

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Inleiding

Die onderwyser stel die les op die bord bekend: Lees van letters Aa-Zz

Leerlinge gee aandag

2

Lees van briewe advertensie

Die onderwyser hersien briewe advertensie

Leerlinge beantwoord vrae oor identifikasie van AD

3

Evaluering

Die onderwyser vra die leerlinge om die briewe behoorlik op te sê

Periode II, III, IV en V: Assosieer letters Ee-Hh met voorwerpe, Identifikasie van letters Ee-Hh, skryf van letters Ee-Hh

Trappe

Prosedure

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Inleiding

Die onderwyser stel die les op die bord voor

Leerlinge gee aandag.

2

Identifikasie van letters e en skrif

Die onderwyser bied 'n flitskaart aan en stel letter e bekend. sy dril die leerlinge op die e en leer hulle hoe om letter e te skryf

Leerlinge identifiseer die letter E

3

Identifikasie van letters f,g,h

Die onderwyser met 'n grafiek identifiseer letters f, g, h. dril die leerlinge en leer hoe om hierdie briewe te skryf.

Leerlinge identifiseer hierdie brief en skryf dit

4

Vereniging

Vereniging van letters eh met voorwerpe

Evaluering: (1) die onderwyser vra hulle om letters e, f, g, h uit te sorteer

(2) Skryf letters e- h

e f g h

__________ __________ ___________ ____________

__________ __________ ___________ ____________

__________ __________ ___________ ____________

__________ __________ ___________ ____________