Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week : 1

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 80

Inhoud: Skryf 0 –40, getaluitgange 1- 40, kleure, vorms. Vul die ontbrekende nommers 1-40 in.

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel en identifiseer getalle 0-80
  2. Skryf nommers 1 – 40 neer
  3. Identifiseer vorms en kleure
  4. Vul die ontbrekende nommer in

Onderrigmateriaal: Getallekaart, flitskaart, tellers

Onderrigtegnieke: Demonstrasie, herhaling, vrae

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 70 tel                                                                                                               

Stelinduksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I en II: Mondelinge telling/ Identifikasie van 1-80, skryf van 1-40

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart om 1 - 80 te tel

Die leerlinge tel

2

Sy skryf 1 – 80 op die bord en tel herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy plaas uitgesnyde kaart voor die leerlinge vir identifikasie

Die leerlinge luister

4

Die leerlingboeke sal aan hulle gegee word om nommer 1 – 40 te skryf

Die leerlinge skryf

 

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

  1. Tel en identifiseer nommers 1 – 80
  2. Skryf nommers 1 – 40 neer

Gevolgtrekking : Sy prys en korrigeer hulle positief

 

Periode III: Vul die ontbrekende getalle 1- 40 in. Getaleindes 9 -40

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge luister

2

Sy skryf nommers 1 – 40 op die bord met 'n nommer wat ontbreek: 1 ____ 3 _____ 5 _____7 ___ 9 ____ 11 _____ 13 _____ 15 ens.

Die leerlinge luister

3

Sy leer nommer-eindes 9-40, 9 – 10, 19 – 20, 29 – 30 ens.

 

Evaluering : Die onderwyser evalueer met die volgende vrae

  1. Vul die ontbrekende nommers en nommereindes in

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode IV: Vorms en kleure

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige lesse

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser teken 'n paar vorms op die bord en verduidelik elkeen volledig


Die leerlinge luister

3

Die onderwyser verduidelik kleure met behulp van verskillende voorwerpe as

geel sak, blou karton, bruin skoen

Die leerlinge luister

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

  1. Identifiseer hierdie vorms

  1. Identifiseer hierdie kleure rooi, blou, swart, bruin, pienk

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

  1. Identifiseer hierdie kleure rooi, blou, swart, bruin, pienk