Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 9

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters AZ en identifikasie van letters XZ

Inhoud: Lees, skryf en identifikasie van XZ

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter AZ
  2. Identifiseer letters XZ
  3. Skryf letters XZ

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I : Lees en identifikasie van letters AZ

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart en lees letters AZ

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf AZ op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge lees

Evaluering

Die onderwyser vra hierdie vraag aan die leerlinge

(1) Lees en identifiseer letters AZ

Die leerlinge antwoord

Afsluiting

Sy korrigeer en prys hulle positief

Periode II en III : Assosieer X – Z met voorwerpe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die lees van alfabetletters AZ

Die leerlinge het na haar herhaal

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord en assosieer dit met XZ

Die leerling neem waar

Evaluering

Die onderwyser vra hierdie vraag

Pas letters by die korrekte prent/voorwerpe

Afsluiting

Sy prys hulle positief

 

Periode IV en V : Skryf XZ

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge aktiwiteite

1

Die onderwyser skryf XZ op die bord terwyl sy die stap sê om hulle XYZ te skryf

Die leerlinge gee aandag

2

Die onderwyser roep die leerlinge na die bord om te oefen om X Y Z te skryf

Die leerlinge skryf

Evaluering

Die onderwyser vra die leerlinge om X –Z te skryf

Klaswerk: Skryf letters X –Z

X Y Z

__________ _________ __________

__________ _________ __________

__________ _________ __________

Afsluiting

Sy prys hulle positief