Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 8

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 70

Inhoud: Skryf 0 –30, leer kleure – rooi, blou, swart, geel, bruin, wit, groen, die dae van die week. Getal wat eindig 9 -70, vul die ontbrekende nommers 0-30 in

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

 1. Tel en identifiseer nommers 1-70
 2. Skryf nommers 0 – 30
 3. Skets meer kleure
 4. Noem die dae van die week en die aktiwiteit vir elke dag

Onderrigmateriaal: Getallekaart, tellers. Flitskaarte ens

Onderrigtegnieke: Demonstrasie, herhaling, vrae

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 60 tel                                                                                                                  

Stelinduksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I en II: Mondelinge telling/ Identifikasie van 0-70, skryf 0-30

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart om 1 - 70 te tel

Die leerlinge tel

2

Sy skryf 1 – 70 op die bord en tel herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy plaas uitgeknipte nommers voor die leerlinge vir identifikasie

Die leerlinge identifiseer

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

 1. Tel getalle 1-70
 2. Identifiseer hierdie nommers: 25, 30, 8, 17 ………….

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle

Periode III: Vul die ontbrekende getalle 1- 30 in. Getaleindes 9 -70

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les. Sy skryf nommers 1-30 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek

1 ____ 3 _____ 5 _____ 7 ______ 9 ______ 11 ____ 13 ______ 15 ______ 17 _______ 19 ______ 21 ___ 23 ____ 25 ____ 27 ______ 29 _____

2

Sy leer getal wat eindig 9 – 70

9 – 10 49 – 50

19 – 20 59 – 60

29 – 30 69 – 70

39 -40

Evaluering : Die onderwyser evalueer met die volgende vrae

 1. Voltooi die ontbrekende nommereindes

9 ____, 29 ______, 39 ______, 59 _______

 1. Vul die ontbrekende nommers voor in

____ 3

____ 5

_____ 7

_____ 30

Gevolgtrekking : Die onderwyser merk hul boeke, korrigeer waar nodig en prys dit

Periode IV EN V: Dae van die week

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les.

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser gebruik die lied van die dae van die week om die onderwerp in te lei

Die leerlinge sing saam

3

Die onderwyser verduidelik dat ons 7 dae in 'n week het en wat ons elke dag doen

Sondag (1 ste dag) - ons gaan kerk toe

Maandag (2 de dag) – ons gaan skool toe

Dinsdag (3 de dag) – ons gaan skool toe

Woensdag (4 de dag) – ons gaan skool toe

Donderdag (5 de dag) – ons gaan skool toe

Vrydag (6 de dag) – ons gaan skool toe

Saterdag (7 de dag) was ons ons klere

Die leerlinge luister aandagtig

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

 1. Hoeveel dae is in 1 week ________ (7 dae/ 5 dae)
 2. Die eerste dag van die week is ____________ (Maandag/ Sondag)
 3. Watter dag gaan ons kerk toe ____________ (Sondag/Saterdag)
 4. Ons gaan skool toe vir ________ dae in 'n week (7/5)

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle