Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 8

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters AZ en identifikasie van letters MW

Inhoud: Skryf en assosieer MW met objekte

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees en identifiseer alfabetletter MW
  2. Skryf en assosieer MW met voorwerpe

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I: Lees/ Identifikasie van alfabetletters AW

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart en lees alfabetletters AZ

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf AW op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vraag

(1) Lees en identifiseer alfabetletters AW

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode II EN III: Assosieer MW met voorwerpe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die lees van alfabetletters AW

Die leerlinge lees

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord en assosieer dit met voorwerpe MW

Evaluering : Die onderwyser evalueer hulle deur hierdie vrae te vra

(1) Kleur en pas voorwerpe met die korrekte letter in

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en maak reg waar nodig

 

Periode IV EN V: Skryf AW

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser skryf AW op die bord terwyl sy die stappe sê om dit te skryf

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Die leerlinge gee aandag en leer

Evaluering : Die onderwyser vra die leerlinge om hoofletters A –W te skryf

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle positief