Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 7

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 70

Inhoud: Skryf 0 –30, Getal wat eindig 9 – 70, kleure rooi, swart, geel, bruin, wit, groen, blou. Vul die ontbrekende nommers 1-30, Nommer voor en na.

Tema - Babas

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel en identifiseer nommers 1-70
  2. Skryf nommers 1 – 30 neer
  3. Skets meer kleure

Onderrigmateriaal: Getallekaart, tellers. Flits kaarte

Onderrigtegnieke: Verduideliking, herhaling, vraag, antwoorde en speelmetode

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 60 tel                                                                                                                  

Stelinduksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I en II: Mondelinge telling en identifikasie van 0-70, skryf 0-30 nommereindes 9 - 70

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart om 1 - 70 te tel

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf 1-70 op die bord en tel herhaaldelik 1, 2, 3, 4,5, 6 … 70

Die leerlinge herhaal na haar

3

Die onderwyser leer getaluitgange 9 – 70

Die leerlinge reageer

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae:

  1. Tel nommer 1 – 70
  2. Identifiseer hierdie getalle 8, 15, 70, 66, 50
  3. Voltooi hierdie getaleindes 9 ______,

39 _______,

69 ____________

Gevolgtrekking : Die onderwyser prys hulle positief

Periode III en IV: Vul die ontbrekende getalle in, Getalle voor en na

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les. Sy skryf nommers 1-30 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek 1______3 _____ 5 ______7 _____ 9 ______

11 _______ 13 _________ 15 _________ 17 ____

Die leerlinge luister

2

Sy leer nommer voor en na soos volg:

Die leerlinge reageer

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae:

(1) Vul die ontbrekende getal in 1 _______ 3, _______ 5 ________ 7 __________

(2) Voltooi die getalle ________ 10

__________ 70

Gevolgtrekking : Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief

Periode V: Leer meer kleure

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien mondelinge tel en getal wat 9 - 70 eindig

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser kleur met verskillende voorwerpe en wys diegene met natuurlike kleure soos piesangs, tamaties, peper

3

Die onderwyser leer ander kleure soos

Evaluering : Die onderwyser vra die leerlinge om hierdie kleure te identifiseer

Rooi, blou, geel, swart, wit en groen

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief