Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 6

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 60

Inhoud: Skryf 0 –25, Getalvolgorde, rangskikking van getalle, tel agtertoe en vorentoe 1-10, vul die ontbrekende getalle 1 – 20 in, getalwaarde deur getaluitgange 9 - 60 te tel en te sorteer

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel en identifiseer 1-60
  2. Skryf nommers 1 - 25
  3. Rangskik nommers 1-20 in volgorde
  4. Tel en sorteer getalwaarde deur te teken en in te kleur
  5. Tel getalle 1-10 vorentoe en agtertoe.

Onderrigmateriaal: Getallekaart, tellers

Onderrigtegnieke: Demonstrasie, herhaling en ondervraging

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 50 tel                                                                                                                 

Stelinduksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I: Mondelinge telling en identifikasie van 0-60.

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart om 1 - 60 te tel

Die telling

2

Sy skryf 1-60 op die bord en tel herhaaldelik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 …. 60

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering : die onderwyser roep die leerlinge na die bord om individueel en gesamentlik te tel

Gevolgtrekking : Sy prys en korrigeer hulle positief.

Periode II en III: Rangskik getalle 1-20 in volgorde, tel vorentoe en agtertoe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien telling 1-60. Sy skryf dan 1 – 20 op 'n wanordelike manier: 3 7 4 2 1 5 6 8 9 14 13 11 12 18 19 17 16 20

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy rangskik die getalle versigtig in volgorde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Die leerling luister

3

Die onderwyser tel 1-10 vorentoe 1……..10 en agtertoe 10 9 8 7 6 5 4……….1

Die leerling herhaal na haar

Evaluering ; Sy vra die volgende vrae aan die leerling

  1. Tel getalle 1………….20
  2. Herrangskik die getalle in volgorde begin met die kleinste

5 10 7 3 8 6 4 9

Afsluiting; Sy merk hul boeke en maak reg waar nodig.

Periode IV en V; Getalwaarde deur in te kleur en te teken

Trappe

Onderwysers Aktiwiteite

Leerlingaktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en skryf nommers op die bord en teken voorwerpe volgens die nommers. Sy kleur die voorwerpe in soos aangedui

Die leerling gee aandag en leer

Evaluering: Die onderwyser vra hierdie vraag aan die leerlinge

  1. Kleur dit volgens die nommers in

Gevolgtrekking: Sy merk hul boeke na en maak reg waar nodig