Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 1ste Kwartaal

Week: 6

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters AZ en identifikasie van letters QT

Inhoud: Lees, skryf en identifikasie van QT

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter AZ
  2. Identifiseer letters QT
  3. Skryf letters QT

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periodes I: Lees letters AZ en Identifikasie van alfabetletters QT

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart om AZ te lees

Die leerlinge lees

2

Sy skryf AZ op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

3

Die onderwyser skryf letters Q R S T op die bord en identifiseer elkeen van hulle

Die leerlinge gee aandag

 

Evaluering: Die onderwyser laat die leerlinge toe om AZ kollektief en individueel te lees. Die skryf letters QT lukraak op die bord en vra die leerlinge om hulle te identifiseer

Gevolgtrekking: Die onderwyser loof hulle positief.

 

Periode II en III: Assosieer letters QT met voorwerpe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die lees van alfabetletters AT

Die leerlinge luister

2

Sy teken voorwerpe op die bord en assosieer dit met letters QT

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vrae:

Assosieer hierdie letters met voorwerpe

V soos in ____________ S soos in ______________

R soos in _______________ T soos in _______________

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode IV en V: Skryf van letters QT

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser skryf QT op die bord terwyl sy die stappe vir die skryf daarvan sê

Q R S T

 

________ _________ __________ ________

________ _________ __________ ________

________ _________ __________ ________

Die leerlinge skryf

2

Sy roep die leerlinge na die bord om te oefen om hierdie briewe op die bord en op die lug te skryf.

Die leerlinge skryf

Evaluering : Die onderwyser vra die leerlinge om briewe te skryf

Q R S T

         

___________ ____________ ___________ __________

 

___________ ____________ ___________ __________

 

___________ ____________ ___________ __________

___________ ____________ ___________ __________

 

Gevolgtrekking : Sy merk hul boeke na en prys hulle positief.