Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 5

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk Datum:

Onderwerp: Mondelinge telling en identifikasie van 0 – 50

Inhoud: Skryf 0 – 20, Getalwaardes volgens kleur 1 – 10, pas by voorwerpe 1 – 10, vul die ontbrekende getal 1 – 15 in, meer vorms en kleure

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel en identifiseer nommers 0 - 50
  2. Skryf en sorteer getalwaardes volgens kleure 1-10
  3. Vul die ontbrekende nommers 1-15 in
  4. Pas getalle by voorwerpe 1-10
  5. Identifiseer meer vorms en kleure

Onderrigmateriaal: Flitskaarte, telbare voorwerpe, kleure, kaarte, ens

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 40 tel Stel Induksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I : Mondelinge telling, Identifikasie van 0-50. Skryf 0 – 20

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart en tel 1 – 50

Die leerlinge tel

2

Sy skryf die syfers op die bord terwyl sy tel

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy gebruik flitskaart om 1-50 te tel vir maklike identifikasie

Die leerlinge tel en identifiseer

4

Sy leer die kinders hoe om nommers 1 – 20 te skryf en dit op die bord te skryf sodat hulle kan sien

Die leerlinge gee aandag en leer

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae:

(1) Tel getalle 1-50

(2) Tel en skryf getalle 1-20 neer

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle positief

 

Periode II en III : Getalwaarde deur 1 – 10 in te kleur

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien mondelinge telling 1 - 50

Die leerlinge tel

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord en kleur volgens die nommers wat langs hulle geskryf is

Evaluering : Die onderwyser evalueer deur die volgende vrae te vra:

Kleur volgens die nommers

Gevolgtrekking : Sy hou toesig oor hulle korrigeer en prys hulle positief

Periode IV: Vul die ontbrekende getalle in en pas voorwerpe 1-10 in

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge neem deel

2

Sy skryf 1 – 15 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek 1 ___ 3 ____ 5 ____ 7 _____ 9 ______ 11 ______ 13 ___ 15

Die leerlinge vul dit in

3

Die onderwyser leer passing met voorwerpe 1 – 10

Die leerlinge gee aandag en leer

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

1). Vul die ontbrekende getalle in 1 ___ 3 ____ 5 ____ 7 _____ 9 ______ 11 ______ 13 ______ 15

2). Pas by die korrekte getalle

Gevolgtrekking : Die onderwyser merk hul boeke, korrigeer en prys dit.

Periode V: Vorms en kleur

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser leer meer vorms soos


Die leerlinge luister

3

Die onderwyser leer kleure

Rooi Oranje Groen Pers

Bruin geel pienk blou swart

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae.

1). Identifiseer hierdie vorms

2). Identifiseer hierdie kleure.

 

Gevolgtrekking : Die onderwyser prys hulle positief.