Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 5

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters AZ en identifikasie van letters MP

Inhoud: Lees, skryf en identifisering van LP

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter AZ
  2. Identifiseer letters MP
  3. Skryf briewe MP

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periodes I: Lees letters AZ, Identifikasie van hoofletters MP

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik alfabetkaart en lees letters AZ

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy skryf LP op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering: Die onderwyser vra die leerlinge om alfabetletters MP te lees

Gevolgtrekking: Die onderwyser prys hulle positief

 

Periode II en III: Assosieer letters MP met voorwerpe

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien lees van alfabetletters AM

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord en assosieer dit met letters MP

Evaluering: Die onderwyser vra die volgende vraag:

Pas letters by die korrekte voorwerpe.

Gevolgtrekking: Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief

Periode IV en V: Skryf van briewe MP

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les en skryf MP op die bord terwyl sy die stappe sê om dit te skryf

M N O P

Die leerlinge neem waar

2

Sy leer die leerlinge hoe om alfabetletters met korrekte lettervorming op die bord te skryf

Die leerlinge luister

Evaluering : Die onderwyser vra hierdie vraag

(1) Skryf alfabetletters MP

M N O P

____________ ____________ ____________ ___________

____________ ____________ ____________ ___________

____________ ____________ ____________ ___________

____________ ____________ ____________ ___________

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle positief