Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 4

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 40

Inhoud: Skryf 0 – 15, Getalwaardes 1 – 10, Vul die ontbrekende getalle 1- 10, 4 basiese vorms en ander vorms en kleure in.

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Tel en identifiseer nommers 0 - 40
  2. Plaas die getalwaardes van voorwerpe
  3. Vul die ontbrekende nommers 1-10 in
  4. Identifiseer meer vorms en kleure

Onderrigmateriaal: Getallekaart, plakkaatkleur, telbare voorwerpe, ens

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 30 tel Stel Induksie : Die onderwyser gebruik getallerym om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure

Periode I: Mondelinge telling, Identifikasie van 0-40. Skryf 0 – 15

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik getallekaart en tel 1 – 40 herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

2

Sy vertoon die mieliekaart en tel 1 – 40 herhaaldelik

Die leerlinge tel

3

Sy skryf die nommers so op die bord:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ……

Die leerlinge herhaal na haar

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

  1. Tel getalle 1-40
  2. Identifiseer nommer uit die mieliekaart
  3. Skryf nommer 1-15

Gevolgtrekking : Sy merk hulle boeke na en maak reg waar nodig

 

Periode II en III: Vul die ontbrekende getalwaarde in.

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien mondelinge telling van nommer 1 - 40

Die leerlinge tel

2

Die onderwyser gebruik tellers soos sy getalwaardes 1-15 leer

Die leerlinge herhaal na haar

3

Sy teken voorwerpe op die bord, tel en skryf die getalwaardes neer

Sy gebruik ook tellers vir meer klem

4

Sy skryf 1 -15 op die bord met 'n paar nommers wat ontbreek

1 ___ 3 ___ 5 ___ 7 ____ 9 ____ 11 _____ 13 ___ 15

Sy vul die ontbrekende getalle in terwyl sy tel

Evaluering : Die onderwyser evalueer met die volgende vrae.

(1) Tel en skryf die getalwaardes neer

(2) Vul die ontbrekende getalle in: 1 ____ ____ 4_______ 6 _____ _____ 9 _____ ____ ens

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode IV en V: Vul die ontbrekende getalwaarde in.

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge reageer

2

Sy vertoon die uitgesnyde vorms vir die leerlinge om te sien

Die leerlinge neem waar en identifiseer

3

Die onderwyser leer verskillende kleure soos volg:

Rooi, geel, groen, blou, bruin, swart, pers, oranje

Evaluering : Die onderwyser evalueer met die volgende vrae:

  1. Identifiseer hierdie vorms
  2. Identifiseer hierdie kleure

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief