Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 3

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk Datum:

Onderwerp: Mondelinge tel/identifikasie van 0 – 30

Inhoud: Skryf 0 – 10, Getalwaardes 1 – 10, tel met wortel, pas voorwerp 1 – 10, vul die ontbrekende getalle 1 – 10 in.

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Identifiseer en tel 1 – 30, geplaas op die wortel
  2. Skryf getalle en getalwaardes 1 – 10 neer
  3. Pas nommers 1 – 10 by die regte voorwerpe
  4. Vul die ontbrekende nommers 1 - 10 in

Onderrigmateriaal: Getallekaart, wortelkaart, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Speelmetode, herhaling, verduideliking, vrae en antwoorde

Inskrywingsgedrag:   Die leerlinge kan 1 – 20 tel Stel Induksie : Die onderwyser gebruik hierdie liedjie om hul belangstelling te wek. Wortel is 'n soort vrug, soet soos suiker, oranje van kleur, almal hou van wortel, wortel.

Instruksionele prosedure

Periode I: Mondelinge telling, Identifikasie van 0-30. Skryf 0 – 10

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik wortelkaart en tel 1 – 30 herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

2.

Sy skryf die getalle op die bord en tel herhaaldelik 1, 2, 3, 4, …… 30

Die leerlinge tel

3.

Die onderwyser wys die wortelnommerkaart en laat die leerlinge toe om te tel

Die leerlinge identifiseer

Evaluering : Die onderwyser evalueer die les deur die volgende vrae te vra:

  1. Tel nommers 1 – 30
  2. Identifiseer getalle uit die wortelnommerkaart
  3. Skryf nommers 1 – 10 neer

Gevolgtrekking : Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief

 

Periode II en III: Getalwaarde

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien die telling van nommer 1 - 30

Die leerlinge herhaal na haar

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord, tel en skryf die getalwaardes neer.

Die leerlinge neem deel

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

  • Skryf getalwaardes van hierdie voorwerpe neer

Gevolgtrekking : Sy korrigeer en prys hulle positief

Periode IV en V : Pas getalle by voorwerpe, vul die ontbrekende getalle in

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser hersien mondelinge tel- en getalwaardes

Die leerlinge luister

2

Die onderwyser teken voorwerpe op die bord terwyl sy tel en pas dit by hul korrekte getalle

Sy skryf nommers 1 – 10 op die bord met 'n paar nommers wat soos volg ontbreek:

1 ______ 3 ________ 5 ________ 7 ________ 9 ____________

Sy vul die ontbrekende nommer in terwyl sy van 1 af tel.

Die leerlinge reageer

 

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae

  • Vul die ontbrekende getalle in 1 _______ ________ 4 _______ ______ 7 _____ 9 ____

  • Pas by die korrekte nommer

Gevolgtrekking : Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief