Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 1ste Kwartaal

Week: 3

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters AZ en identifikasie van letters IL

Inhoud: Lees, skryf en identifikasie van IL

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter AZ
  2. Identifiseer letters IL
  3. Skryf letters IL

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsê

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

 

Periode I: Lees van alfabetletters AZ

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser gebruik letterkaart en lees AZ herhaaldelik

Die leerlinge herhaal na haar

2.

Die onderwyser vertoon die flitskaarte vir maklike identifikasie

Die leerlinge identifiseer

3.

Die onderwyser skryf AL op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge reageer

Evaluering : Die onderwyser vra die volgende vrae:

  1. Sê letters AZ op
  2. Identifiseer I – L op die wortel

Gevolgtrekking : Sy prys hulle positief

Periode II, III, IV en V: Identifikasie van letters I – L

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Die onderwyser stel die les op die bord voor

Leerlinge gee aandag

2

Die onderwyser gebruik 'n flitskaart en stel letter I bekend. sy dril die leerlinge op letter I en leer hulle hoe om letter I te skryf

Leerlinge identifiseer letter I

3

Die onderwyser met 'n kaart identifiseer letter J, K L. Dril die leerlinge en leer hulle hoe om die letters te skryf

Leerlinge identifiseer hierdie letters en skryf dit

4

Die onderwyser assosieer letters IL met voorwerpe

Leerlinge assosieer letters met voorwerpe

Evaluering : (1) Die onderwyser vra hulle om letters I, J, K, L uit te sorteer

(2) Skryf letters I, J, K, L

Ek J K L

__________ __________ ___________ ____________

__________ __________ ___________ ____________

__________ __________ ___________ ____________

__________ __________ ___________ ____________