Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week : 2

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk.

Datum:

Onderwerp: Mondelinge telling 0 – 20.

Inhoud: Tel 0-20, skryf 0-5 getalwaarde 1-5.

Pas nommers 1-5 met voorwerpe. Vul die ontbrekende nommers 1-5 in.

Onderrigdoelwitte: Teen die van die les behoort die leerlinge in staat te wees

  1. Tel getalle 1-20
  2. Skryf nommers 0-5
  3. Identifiseer waarde van nommers 1-5
  4. Pas nommers 1-5 by voorwerpe.
  5. Vul die ontbrekende nommers 1-5 in

Instruksionele materiaal: Getallekaart, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Verduideliking, herhaling, illustrasie, vraag en antwoorde

Intreegedrag: Die leerlinge het nommers 1-10 getel  

Stel Induksie : Die onderwyser maak hulle wakker deur hulle te vra om getalle 1 -10 te tel

Instruksionele prosedure

Periode I en II: Tel van 0-20 en skryf van 0-5

Trappe

Prosedure

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Inleiding

Die onderwyser stel die les op die bord bekend: tel van getalle 0-20

Leerlinge gee aandag

2

tel van getalle 0-20

Die onderwyser gebruik 'n grafiek telling nommers 1-20 .sy tel herhaaldelik

Leerlinge tel nommer 0-20 herhaaldelik

3

Identifikasie van 0-5

Die onderwyser plaas 'n grafiek 0-5 en tel deur die leerlinge op die telling te dril

Leerlinge identifiseer die getalle 0-5

4

Skryf van die nommers 1-5

Die onderwysers skryf nommers 0-5 uit en leer die leerlinge hoe om dit te doen.

Leerlinge skryf nommers 0-5

Evaluering : Die onderwyser vra so:

  1. Tel getalle 0-20
  2. Skryf nommers 0-5

Periode III en IV: Getalwaarde 1-5, passing van getalle 1-5

Trappe

Prosedure

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Resensie

Die onderwyser hersien die vorige les

Leerlinge beantwoord vrae.

2

Inleiding

Die onderwyser stel die les op die bord bekend

Leerlinge gee aandag.

3

Getalwaarde 1-5

Die onderwyser skryf getalle en identifiseer die getalwaarde: bv

Leerlinge identifiseer die getalle 0-5

4

Skryf van die getalle voorwerpe

Die onderwyser pas getalle by hul voorwerpe


Evaluering : Skryf die nommers van hierdie voorwerpe neer:

Gevolgtrekking : Die leerlinge word aangemoedig en geprys.

Periode V: Vul die ontbrekende getalle 0 – 5 in

Trappe

Prosedure

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1

Resensie

Die onderwyser hersien nommers 0 -5 en vra vrae

Leerlinge beantwoord vrae.

2

Inleiding

Sy stel die les op die bord bekend

Leerlinge gee aandag

3

Vul die ontbrekende getalle 0 -5 in

Sy probeer gapings maak wanneer nommers 0-5 geskryf word en vra die leerlinge om die ontbrekende nommers te identifiseer 0_______2_________4__________

Leerlinge vul die ontbrekende getalle in

 

Evaluering

Vul die ontbrekende nommers in.

0______2 3 ____________ __________

 

Afsluiting

Die onderwyser merk hulle boeke en korrigeer dit