Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Gesyferdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 1

Klas: Kleuterskool 1

Ouderdom: 4 jaar

Datum:

Onderwerp: Mondelinge telling en identifikasie van 0-10

Inhoud: Skryf van nommers 0-5 vier, 4 basiese vorms en kleure.

Tema: Bome

Onderrigdoelwitte: Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om:

  1. Identifiseer en tel nommers 1-10 wat op die appelboom geplaas is
  2. Skryf nommers 0-5
  3. Identifiseer vier (4) basiese vorms en kleure

Onderrigtegnieke: Herhaling en verduideliking, speelmetode, vraag en antwoorde.

Onderrigmateriaal : Getallekaart, boomkaart, flitskaart, kleurkaart.

Inskrywingsgedrag : Die leerlinge kan getalle rym tel om hul belangstelling te wek

Instruksionele prosedure:

Periode I en II: Tel en identifikasie van nommers 1-10

Trappe

Onderwysers se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1.

Die onderwyser gebruik boomkaart om getalle 1-10 herhaaldelik te tel en skryf dit ook op die bord. Dus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die leerlinge het na haar herhaal

2.

Die onderwyser vertoon die boomnommerkaart en laat die leerlinge toe om te identifiseer

Die leerlinge identifiseer

Evaluering:

Die onderwyser vra die volgende vraag aan die leerlinge

1. Tel getalle 1-10

2. Identifiseer nommers 1-10 vanaf die boomnommerkaart

3. Skryf nommers 0-5

Afsluiting:

Die onderwyser korrigeer en prys hulle positief

PERIODES III EN IV : Vier basiese vorms.

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1.

Die onderwyser hersien die mondelinge telling van getalle 1-10

Die leerlinge het na haar herhaal

2.

Die onderwyser vertoon 'n snit uit vier basiese vorms: sirkel, reghoek en driehoek, sy noem ook hul name

3.

Sy teken die vorms op die bord en noem hul name herhaaldelik


Evaluering:

Die onderwyser vra die leerlinge om die volgende te doen

1. Noem die vier 4 basiese vorms

2. Raak en identifiseer die vier basiese vorms

Afsluiting:

Die onderwyser korrigeer en prys hulle

 

PERIODE V : Kleure – groen, rooi, geel en bruin

Trappe

Onderwyser se aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1.

Die onderwyser hersien die vier basiese vorms

Die leerlinge luister

2.

Die onderwyser stel die kleur bekend deur voorwerpe te gebruik wat die natuurlike kleur het, rooi, geel, groen en bruin

Die leerlinge luister en leer

3.

Die onderwyser vertoon die vorms wat daardie kleure het

Evaluering:

Die onderwyser vra die volgende vraag aan die leerlinge

1. Noem en identifiseer hierdie kleure; rooi geel, groen en bruin

2. Kleur die vier basiese vorms in soos gespesifiseer

 

Afsluiting:

Die onderwyser prys hulle positief.