Lesnotas volgens weke en kwartaal - kleuter Skool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Onderwerp: Geletterdheid

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 1

Ouderdom: 4 jaar

Klas: Kleuterskool 1

Tydsduur: 5 periodes van 35 minute elk

Datum:

Onderwerp: Lees van letters AZ en identifikasie van letters AD

Inhoud: Lees, skryf en identifisering van AD

Spesifieke doelwitte : Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om

  1. Lees die letter AZ
  2. Identifiseer letters AD
  3. Skryf letters AD

Onderrigmateriaal: Briefkaarte, flitskaarte

Onderrigtegnieke: Herhaling, verduideliking, vraag en antwoorde

Inskrywingsgedrag: Die leerlinge kan alfabetrympie opsĂȘ

Stel Induksie: Die onderwyser gebruik alfabetrympie om hulle op te wek

Instruksionele prosedures

Periode I en II: Lees van hoofletters AZ en Identifikasie van hoofletters AD

Trappe

Onderwysers Aktiwiteite

Leerlinge se aktiwiteite

1.

Die onderwyser gebruik letterkaart en lees AZ herhaaldelik

Die leerlinge het na haar herhaal.

2.

Die onderwyser wys die flitskaarte aan die leerlinge vir maklike identifikasie

Die leerlinge identifiseer

3.

Die onderwyser skryf AZ op die bord en lees herhaaldelik

Die leerlinge antwoord

Evaluering:

Sy vra die volgende vraag aan die leerlinge

1. Lees hoofletters AZ

2. Identifiseer en spreek hoofletters AD uit

Afsluiting:

Sy korrigeer en prys hulle positief

Periode 3 en 4: Assosiasie van hoofletters AD

Trappe

Onderwysers Aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1.

Die onderwyser hersien hoofletters AD

Die leerlinge het na haar herhaal

2.

Sy teken voorwerpe en assosieer dit met letters AD

Hulle neem waar en assosieer

Evaluering:

Die onderwyser vra die volgende vraag aan die leerlinge

(a) Assosieer hoofletters AD met die regte voorwerp

Afsluiting:

Sy korrigeer en prys hulle positief

PERIODE V: Skryf van hoofletters AD

Trappe

Onderwysers Aktiwiteite

Leerlinge Aktiwiteite

1.

Die onderwyser hersien die vorige les

Die leerlinge luister

2.

Die onderwyser leer hulle hoe om hoofletters met korrekte formasie op die bord te skryf

Die leerlinge luister

Evaluering:

Die onderwyser vra die volgende vraag aan die leerlinge

1. Skryf hoofletters AD

A B C D

 

____ ____ ____ ____

 

____ ____ ____ _____

 

____ ____ ____ _____

Afsluiting:

Sy korrigeer en prys hulle positief